Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ

Hi sinh 18/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ

  Nguyên quán Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ, nguyên quán Thường Tín - Hà Tây hi sinh 18 - 06 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ

  Nguyên quán Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ, nguyên quán Thường Tín - Hà Tây hi sinh 18/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Luỹ

  Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Luỹ, nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1914, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Luỹ

  Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Luỹ, nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1914, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...