Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

Hi sinh 25/4/1988

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán Quỳnh Phú - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán Quỳnh Phú - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ NGUYỄN THANH PHƯƠNG

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGUYỄN THANH PHƯƠNG, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...