Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

Sinh 1954

Hi sinh 31/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán Tân Đông - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán Tân Đông - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 31 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán Tân Đông - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán Tân Đông - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tiêu Động - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...