Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Bá

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị

  Nguyên quán Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị , nguyên quán Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị , nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị , nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 11/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị

  Nguyên quán Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị , nguyên quán Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị

  Nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị , nguyên quán Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...