Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

Sinh 1915

Hi sinh 1965

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 08/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán Lê Bình - Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán Lê Bình - Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 24/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 10/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...