Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu

Sinh 1949

Hi sinh 24/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 24 - 01 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hươu, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 24/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hươu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hươu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Vân xuân - Xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Hươu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Hươu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Sài Sơn - Xã Sài Sơn - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...