Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm

Sinh 1949

Hi sinh 8/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 04/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tân - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Yên Nam - Xã Yên Nam - Huyện Duy Tiên - Hà Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Hòa - Xã Tịnh Hòa - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...