Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyên quán Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc, nguyên quán Hải Phòng hi sinh 25/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 06/12/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1928, hi sinh 12/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...