Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

Hi sinh 7/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

  Nguyên quán Diễn Quảng - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết, nguyên quán Diễn Quảng - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 12/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

  Nguyên quán Diễn Quảng - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết, nguyên quán Diễn Quảng - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Nghĩa - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoà Hải - Phường Hòa Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Đạo - Xã Hưng Đạo - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...