Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn

Sinh 1916

Hi sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1916, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1916, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Hanh - Xã Cát Hanh - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...