Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thị áng

Sinh 1947

Hi sinh 11/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Áng

  Nguyên quán Minh Khai - Ninh Bình - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Áng, nguyên quán Minh Khai - Ninh Bình - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị áng

  Nguyên quán Minh Khai - Ninh Bình - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thị áng, nguyên quán Minh Khai - Ninh Bình - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 11/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như áng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như áng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn áng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn áng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại Thiên Hương - Xã Thiên Hương - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...