Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thí

Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1926

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 29 - 9 - 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1931, hi sinh 23/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1917, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán Gio Mỹ - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán Gio Mỹ - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...