Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thình

Hiện đang yên nghỉ tại xã Mai thuỷ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch
ĐT: (052) 3512572 - (052) 3517676 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thình

  Nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thình, nguyên quán Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 5/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...