Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Thúc

Hi sinh 23/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại xã Cự nẫm - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
8 - Lâm Uý - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
ĐT: 052.3823215

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc

  Nguyên quán Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc, nguyên quán Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1919, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Đông Lương - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thúc

  Nguyên quán Hoằng Quý - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thúc, nguyên quán Hoằng Quý - Hoằng Hoá - Thanh Hoá hi sinh 13/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thúc Hiểu

  Nguyên quán Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Thúc Hiểu, nguyên quán Phú Xuyên - Hà Tây hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ NGUYỄN THÚC LUÂN

  Nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NGUYỄN THÚC LUÂN, nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1920, hi sinh 07/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...