Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp

Hi sinh 1/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp

  Nguyên quán Nghĩa Hiệp - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp, nguyên quán Nghĩa Hiệp - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp

  Nguyên quán Nghĩa Hiệp - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp, nguyên quán Nghĩa Hiệp - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/19/, hiện đang yên nghỉ tại Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
 6. Xem thêm các kết quả khác...