Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tiến

  Nguyên quán Bình Phước - Thủ Đức - Sài Gòn

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tiến, nguyên quán Bình Phước - Thủ Đức - Sài Gòn hi sinh 6/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng

  Nguyên quán Hợp Thịnh - Tam Đương - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng, nguyên quán Hợp Thịnh - Tam Đương - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng

  Nguyên quán Hợp Thịnh - Tam Đương - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng, nguyên quán Hợp Thịnh - Tam Đương - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng

  Nguyên quán Đồng Hới - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng, nguyên quán Đồng Hới - Quảng Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Phong Điền - Thị trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế
 6. Xem thêm các kết quả khác...