Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử

Sinh 1945

Hi sinh 31/7/1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử

  Nguyên quán Yên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử, nguyên quán Yên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 31/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử

  Nguyên quán Yên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử, nguyên quán Yên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 31 - 07 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGUYỄN TIỀN

  Nguyên quán Kỳ Chánh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN TIỀN, nguyên quán Kỳ Chánh - Tam Kỳ - Quảng Nam, sinh 1936, hi sinh 31/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiền

  Nguyên quán Kỳ Chánh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Tiền, nguyên quán Kỳ Chánh - Tam Kỳ - Quảng Nam, sinh 1936, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...