Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tiển

Sinh 1905

Hi sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiển

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tiển, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiển

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tiển, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1905, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiển

  Nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tiển, nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hiền - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1920, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...