Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

Sinh 1948

Hi sinh 17/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán Đại Tân - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán Đại Tân - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán Thanh Bình - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán Thanh Bình - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán . - Thanh Bình - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán . - Thanh Bình - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán Đại Tân - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán Đại Tân - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

  Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng, nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 06/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...