Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

Hi sinh 15/7/1965

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Can Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0904.527.575 (Trưởng phòng) - 0912.999.144 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán Tây Lương - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1945, hi sinh 22/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 09/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán An Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...