Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng

Hi sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng

  Nguyên quán Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng, nguyên quán Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng

  Nguyên quán Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng, nguyên quán Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Liên mạc - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Việt Đoàn - Xã Việt Đoàn - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...