Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán Trường Thành - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán Trường Thành - Thanh Hà - Hải Hưng, sinh 1947, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 10/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán Nhân Thắng - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán Nhân Thắng - Lý Nhân - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 11/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán Khánh Mẫu - Kim Sơn - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán Khánh Mẫu - Kim Sơn - Hà Nam hi sinh 10/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...