Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tư

Nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 6/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán Đông Lộc - Đông Sơn - Thanh Hóa hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng , nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...