Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh

Nguyên quán Hinh Nhất - Gia Khánh - Hà Nam Ninh

Sinh 1953

Hi sinh 24 - 12 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh

  Nguyên quán Hinh Nhất - Gia Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh, nguyên quán Hinh Nhất - Gia Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tử

  Nguyên quán Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tử, nguyên quán Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tử Diên

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tử Diên, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 20 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...