Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

Nguyên quán Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

Sinh 1947

Hi sinh 21/1/1971

Cấp bậc S1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

  Nguyên quán Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển, nguyên quán Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 21/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ nguyễn hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...