Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ty

Sinh 1927

Hi sinh 30/12/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ty

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ty, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 30 - 12 - 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ty

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Ty, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 30/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ nguyễn ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Thành - Xã Mỹ Thành - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ty, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...