Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

Nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng

Hi sinh 16.04.1972

Đơn vị E21 - F3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Yên trường - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Yên trường - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1960, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Yên tiến - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Yên tiến - ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 04/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 19 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Ý Yên - Nam Định, sinh 1950, hi sinh 15/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...