Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

Nguyên quán Gia Tương - Hà Bắc

Hi sinh 05.06.1972

Đơn vị D5 - E12 - F3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 19 - 05 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 02/08/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán Thái Sơn - Hàm Yên - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán Thái Sơn - Hàm Yên - Tuyên Quang hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...