Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Đồng văn - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Thường Thắng - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Châu Thành - Xã An Nhơn - Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Âu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...