Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba Lùn

Sinh 1938

Hi sinh 9/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, Cai Lậy
ĐT: 098 926 00 12 - 073. 3826418 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ba Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Lùn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1949, hi sinh 07/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán Triều Thôn - Nam Sơn - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1949, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...