Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

Nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang

Sinh 1960

Hi sinh 04/02/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1955, hi sinh 09/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Quế Nhâm - Tân Yên - Bắc Giang, sinh 1960, hi sinh 04/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ NGuyễn Văn Bái

  Nguyên quán Nhân Nghĩa - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ NGuyễn Văn Bái, nguyên quán Nhân Nghĩa - Lý Nhân - Nam Hà hi sinh 3/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1955, hi sinh 09/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...