Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

Nguyên quán Nghĩa hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

Sinh 1944

Hi sinh 24/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

  Nguyên quán Nghĩa hoà - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm, nguyên quán Nghĩa hoà - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chí Minh - Xã Chí Minh - Huyện Chí Linh - Hải Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Vĩnh An - Xã Vĩnh An - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...