Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1942

Hi sinh 10/08/1970

Cấp bậc Nhân viên tiếp phẩm

Đơn vị Bệnh xá Dân y Tuy Phước

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán TT Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán TT Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 07/01/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Truông Mít - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Truông Mít - Dương Minh Châu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 28/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...