Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

Hi sinh 19/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1937, hi sinh 3/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Tân Xuân - Ba Tri - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Tân Xuân - Ba Tri - Bến Tre, sinh 1945, hi sinh 10/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1934, hi sinh 23/04/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán Quang Trung - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn , nguyên quán Quang Trung - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 18/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...