Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

Sinh 1947

Hi sinh 29/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán Vụ Quang - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán Vụ Quang - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 7/9/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán Việt Ngọc - Tân Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán Việt Ngọc - Tân Yên - Bắc Giang, sinh 1956, hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán Thanh Liên - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích

  Nguyên quán Phú Long - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bích, nguyên quán Phú Long - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1958, hi sinh 25/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...