Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

Nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1919

Hi sinh 05/06/1971

Cấp bậc Tr ban Tài Chánh

Đơn vị Xã Tân Lý Tây

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Quảng Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Quảng Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình hi sinh 25 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Đồng Thành - Thuận thành - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Đồng Thành - Thuận thành - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 13/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Tân Lý Tây - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1919, hi sinh 06/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu

  Nguyên quán Quảng Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếu, nguyên quán Quảng Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...