Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

Hi sinh 7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán Vũ Thuận - Vũ Tiến - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán Vũ Thuận - Vũ Tiến - Thái Bình, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 04/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán Tứ Du - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán Tứ Du - Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1956, hi sinh 20/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán Thuận Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán Thuận Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...