Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

Nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây

Sinh 1943

Hi sinh 1968

Cấp bậc Trung uý

Đơn vị E24

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Thụy Chính - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Thụy Chính - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 6/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 29/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 29/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...