Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

Hi sinh 29/04/1966

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị Giao bưu tỉnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Thụy Chính - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Thụy Chính - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 6/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 29/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...