Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

Sinh 1946

Hi sinh 13/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán Tiền Hải - Duy Tên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán Tiền Hải - Duy Tên - Hà Nam, sinh 1935, hi sinh 1/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 12/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán Đức Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán Đức Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình, sinh 1946, hi sinh 13/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1909, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...