Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1936

Hi sinh 07/02/1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Tiên Long - Châu Thành - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Tiên Long - Châu Thành - Bến Tre, sinh 1956, hi sinh 01/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Phú Hòa - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Phú Hòa - Gia Lương - Hà Bắc hi sinh 25/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 03/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Lương Hòa Lạc - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Lương Hòa Lạc - Chợ Gạo - Tiền Giang, sinh 1925, hi sinh 26/08/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...