Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Hi sinh 03/05/1970

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Mỹ Phong

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 07/02/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Tiên Long - Châu Thành - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Tiên Long - Châu Thành - Bến Tre, sinh 1956, hi sinh 01/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Phú Hòa - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Phú Hòa - Gia Lương - Hà Bắc hi sinh 25/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán Lương Hòa Lạc - Chợ Gạo - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán Lương Hòa Lạc - Chợ Gạo - Tiền Giang, sinh 1925, hi sinh 26/08/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...