Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

Hi sinh 20/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán Trung Hoà - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán Trung Hoà - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, sinh 1951, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán Thanh Hà - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán Thanh Hà - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 26/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán Thạch Đại - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán Thạch Đại - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 20 - 09 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán Lấp Vò - Đồng Tháp

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán Lấp Vò - Đồng Tháp, sinh 1961, hi sinh 23/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu

  Nguyên quán Thạch Đại - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Câu, nguyên quán Thạch Đại - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...