Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

Sinh 1935

Hi sinh 26/12/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

  Nguyên quán Huỳnh Hiệu - Cần Long - Trà Vinh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm, nguyên quán Huỳnh Hiệu - Cần Long - Trà Vinh, sinh 1935, hi sinh 26/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

  Nguyên quán Huỳnh Hiệu - Cần Long - Trà Vinh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm, nguyên quán Huỳnh Hiệu - Cần Long - Trà Vinh, sinh 1935, hi sinh 26/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Tam Quan - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...