Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

Sinh 1960

Hi sinh 12/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán Quỳnh Minh - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán Quỳnh Minh - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 17/08/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán Lạc Đạo Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán Lạc Đạo Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 12/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán Nghi Xuân - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh

  Nguyên quán Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, nguyên quán Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...