Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

Hi sinh 17/9/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Châu Văn

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Châu Văn, nguyên quán Thanh Hóa hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 19 - 01 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán TX Quy Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán TX Quy Nhơn - Bình Định, sinh 1957, hi sinh 12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 6. Xem thêm các kết quả khác...