Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Phong Hòa - Xã Phú Lâm - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 1, TT Lai ung, Huyện Lai Vung
ĐT: (067) 3848240 - (067) 3848235 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 25 - 02 - 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 25/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ nguyễn văn chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn văn chì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 17/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...