Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

Nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình

Sinh 1953

Hi sinh 10/01/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 02/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 02/09/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 03/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 12/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...