Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

Sinh 1955

Hi sinh 5/6/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Yên Đồng - Huyệ ý Yên - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 02/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 02/09/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 03/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1948, hi sinh 12/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 10/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...