Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

Sinh 1948

Hi sinh 26/1/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1948, hi sinh 26/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán Bình Trưng - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán Bình Trưng - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1953, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình, sinh 1948, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán Bình Trưng - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán Bình Trưng - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1953, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Mỹ Tịnh An - Xã Mỹ Tịnh An - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...